Bronnen

Bernheimer 1942
Richard Bernheimer, 'Wild Men, A Remnant of Pre-History in Medieval Art', College Art Journal 1 (1942), pp. 70-71

Camporesi 1996
Piero Camporesi, Bread of Dreams, Food and Fantasy in Early Modern Europe (Il Pane Selvaggio, 1980), Chicago (The University of Chicago Press)/Cambridge (Polity Press), 1996, 212 p.

Eco 2013
Umberto Eco, De geschiedenis van imaginaire landen en plaatsen (Storia delle terre e dei luoghi leggendari, 2013), Amsterdam (Prometheus / Bert Bakker), 2013, 478 p.

Husband 1980
Timothy Husband, The Wild Man: Medieval Myth and Symbolism, tent. cat. New York (Metropolitan Museum of Art), 1980, 220 p.

Kuiper 2010
Willem Kuiper, 'Valentijn ende Oursson', Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek 28 (2010), pp. 213-245

Marijnissen 1988
Roger H. Marijnissen, m.m.v. P. Ruyffelaere, P. Van Calster en A.W.F.M. Meij, Bruegel: Het volledig oeuvre, Antwerpen (Mercatorfonds), 1988, 420 p.

Padmos 2000
Tineke Padmos en Geert Vanpaemel, De geleerde Wereld van Keizer Karel, tent. cat. 'Wereldwijs. Wetenschappers rond Keizer Karel', Leuven (Universitaire Pers), 2000, 427 p.

Roberts-Jones 1997
Philippe en Françoise Roberts-Jones, Pieter Bruegel de Oudere, Gent/Parijs (Snoeck-Ducaju / Flammarion), 1997, 352 p.

Sellink 2011
Manfred Sellink, Bruegel: Het volledige werk - Schilderijen, Tekeningen, Prenten, Antwerpen (Ludion), 2011, 304 p.

Sellink 2012
Manfred Sellink, Maximiliaan P.J. Martens, Pieter Bruegel Ongezien! De verborgen Antwerpse collecties, Leuven (Davidsfonds), 2012, 224 p.

Stockmans 1975
J.-B. Stockmans, Deurne en Borgerhout sedert de vroegste tijden tot heden, Antwerpen (C. de Vries-Brouwers), 1975, 3 delen (309 p., 262 p., 300 p.)

Tóth-Ubbens 1987
Magdi Tóth-Ubbens, Verloren beelden van miserabele bedelaars, Lochem (De Tijdstroom), 1987, 118 p.